Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
83 posty 61 komentarzy

Piotr Szelągowski

Piotr Szelągowski - Prawda czym jest? Li tylko oportunistycznym wygrywaniem subiektywizmów nazywanych spojrzeniem obiektywnym, po uprzedniej odpowiedniej obróbce...

Konferencja 11 marca. Akcja Wisła.

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Relacja z konferencji 11 marca w budynku Pasty i uroczystości pod pomnikiem.

image

Dziś w budynku Pasty w Warszawie odbyła się ważna konferencja poświęcona manipulacjom i nieprawdzie dotyczącej przesiedleńczej akcji wojskowej mającej za zadanie oczyścić zaplecze UPA w Bieszczadach w latach powojennych - znanej pod nazwą "Akcji Wisła".
image
Merytoryczne wystąpienia prelegentów zdruzgotały wszelkie próby zafałszowania potrzeby wykonania tej akcji militarnej i nie tylko- także obalano jeden po drugim jakiekolwiek zarzuty związane z (ponoć) ludobójczym działaniem akcji.
Nagrane prelekcje po przygotowaniu do rozpowszechnia zostaną umieszczone na serwisie Youtube i udostępnię je na blogu. Pierwsze nagranie:


Pod Pomnikiem:  https://youtu.be/DKpFaU2U3H0


Przed pokazem filmu:

https://youtu.be/DKpFaU2U3H0

 


Przemówienie Senatora Grzegorza Peczkisa podczas części rozpoczynającej konferencję:

youtu.be/uEJxnp5628w

 


Fragment wykładu dr Lucyny Kulińskiej: youtu.be/Tk8vf4qIqIk

 

 

Prelekcja dr Andrzeja Zapałowskiego: www.youtube.com/watch

Foto z Konferencji i z uroczystości pod pomnikiem:
image (senator Grzegorz Peczkis)
image (Ewa Siemaszko)
image (dr Lucyna Kulińska)
Przypominam prelegentów:
dr Lucyna Kulińska - Kraków „Stan zagrożenia ludności polskiej ze strony band OUN- UPA w latach 1944-1947 w świetle dokumentów Ministerstwa Administracji Publicznej”.
prof. Czesław Partacz - Koszalin „Operacja "Wisła", a Polska Racja Stanu” dr Andrzej Zapałowski (Uniwersytet Rzeszowski) „Ukraińska narracja w sprawie Operacji ‘Wisła’”.
dr Bogusław Kuźniar (Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Przemyślu) „Operacja ‘Wisła’ jako realizacja naturalnego prawa RP do obrony swojego terytorium i ludności”.
Artur Brożyniak (IPN Rzeszów) „Działania Przemyskiego Kurenia UPA w okresie operacji”.
Piotr Szelągowski Film: „Zapomnij o Kresach” image
Przed konferencją dr Kulińska pokazuje ksero archiwum IPN obecnie w sporej części zniszczone - winnych brak!
Tak kreuje się politykę historyczną w Polsce - niszczy dowody zbrodni. image
Jeden z dokumentów - obecni na konferencji mogli zapoznać się z kserem tych dokumentów.
image
image
image
Podczas konferencji wspólnie podpisano pismo wzywające do uchwalenia USTAWY uchwalającej 11 lipca jako Ludobójstwo. ( W sejmie i pod sejmem 7-go lipca.
Treść projektu ustawy, który pisałem dla Kukiz15:
Projekt Ustawy uchwalenia 11 lipca dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich OUN-UPA.
W latach określanych jako czas trwania II Wojny Światowej, doszło między innymi do ludobójstwa dokonanego ze szczególnym okrucieństwem na obywatelach narodowości polskiej zamieszkujących tzw „województwa kresowe” – wschodnie województwa II RP. Ludobójstwo to zostało dokonane przez grupy i oddziały nacjonalistów ukraińskich, z wyszczególnieniem organizacji przedwojennej OUN (Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów) i późniejszej UPA (Ukraińska Powstańcza Armia). W dniu 11 lipca dokonano największego zorganizowanego zbrojnego napadu na polskie osiedla.
Wszelkie cechy działań tych organizacji spełniają warunki międzynarodowej definicji ludobójstwa opracowanej przez Rafała Lemkina i przyjętej przez ONZ w dniu 9.12.1948r. Ludobójstwo podczas tej konwencji ONZ uznano jako szeroko ujęte niszczenie fizyczne i biologiczne członków grup: narodowych, etnicznych, rasowych i religijnych.
Ofiary polskie powinny zostać uczczone należytym dniem pamięci w dniu 11 lipca – stanowi się, co następuje:
Art. 1. Dzień 11 lipca ustanawia się Narodowym Dniem Pamięci „Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA”
Art. 2. Narodowy Dzień Pamięci „Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA” jest świętem państwowym.
Art. 3. Wszystkie instytucje i organy państwowe obowiązane są w tym dniu do wywieszenia flagi państwowej.
Art. 4. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Uchwalenie dnia 11 lipca dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich OUN-UPA

Uzasadnienie:
1.Termin: ludobójstwo (genocide), geneza powstania.
Na bazie wieloletnich badań polskiego prawnika Rafała Lemkina dotyczących eksterminacji grup narodowościowych i religijnych (na przykładzie dezintegracji społeczności ormiańskiej w Turcji w latach 1915-1918) powstało międzynarodowe pojęcie genocide i uznana przez Narody Zjednoczone w dniu 9 grudnia 1948 roku definicja zbrodni ludobójstwa: Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide W oparciu o jego wcześnieejsze prace, szczególnie referat pt. Czyny stanowiące zagrożenie ogólne (międzypaństwowe) uznane za przestępstwa prawa narodów (Referat został odczytany na V Konferencji dla unifikacji Prawa Karnego w Madrycie w październiku roku 1933r). W referacie występuje pojęcie w punkcie drugim: „Akty barbarzyństwa”, na gruncie tegoż przestępstwa w roku 1944 zostało sformuowane przez R. Lemkina pojęcie „ludobójstwa” (ang. genocide) w pracy pt.: Axis Rule in Occupied Europe. Laws of Occupation, Analysis of Government, Proposals for Redress. W rozdziale IX pojawia się określenie terminu ludobójstwa jako „nowy termin i nowa koncepcja” – dla zjawiska niszczenia narodów i grup etnicznych. Ważnym fragmentem tej pracy jest: „ludobójstwo nie koniecznie oznacza natychmiastowe zniszczenie jakiegoś narodu […] Jest raczej zamierzone dla oznaczenia skoordynowanego planu różnorodnych akcji skierowanych na zniszczenie fundamentów grup narodowych, w celu unicestwienia samych tych grup. Celem takiego planu byłby rozkład instytucji politycznych i społecznych, kultury, języka, uczuć narodowych, religii i egzystencji gospodarczej grup narodowych, jak również zniszczenie bezpieczeństwa osobistego, wolności, zdrowia, godności a nawet życia jednostek należących do takich grup. Ludobójstwo jest wymierzone przeciw grupie narodowej jako jednostce, zaś akcje z tym związane wymierzone są przeciw poszczególnym ludziom, nie w charakterze indywidualnym, lecz jako członkom grupy narodowej”. {Axis Rule s.79} Konwencja ONZ z dnia 9 grudnia 1948r zatwierdziła i ratyfikowała akt w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, wcześniej (w dniu 11 grudnia 1946 roku) uznany przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych które postanowiło, że ludobójstwo jest zbrodnią w świetle prawa międzynarodowego.
„Każdy z następujących czynów, dokonany w zamiarze zniszczenia w całości lub części określa się jako ludobójstwo:niszczenie fizyczne i biologiczne członków grup: narodowych, etnicznych, rasowych i religijnych”.
Obecnie jest to Artykuł 2 (fragment): „W rozumieniu niniejszej Konwencji ludobójstwem jest którykolwiek z następujących czynów, dokonany w zamiarze zniszczenia w całości lub części grup narodowych, etnicznych, grupy rasowej lub religijnej, takich jak…” Dalej następuje wyjaśnienie czynów, które są uznane za zgodne z definicją. Pierwszym jest: „killing members of the group” – Zabicie członków tych grup.
2.Ludobójstwo dokonane przez członków grup nacjonalistycznych organizacji ukraińskich z wyszczególnieniem OUN i UPA.
Już pierwszy termin Artykułu 2 konwencji (Convention on thePrevention and Punishment of the Crime of Genocide) wyczerpuje zgodność definicji z czynami, których autorami byli wymienieni członkowie nacjonalistycznych organizacji ukraińskich. Jedną z wielu (aczkolwiek kluczową ponieważ pierwszą napisaną w tak obszernym zakresie i z tak dużą ilością zeznań ocałałych z ludobójstwa) z pozycji przedstawiających szeroki materiał dowodowy w tym zakresie, jest pozycja dotycząca województwa wołyńskiego Władysława i Ewy Siemaszków: Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939-1945 tomy: I i II.
3.Dowody zbrodni ludobójstwa. Uzasadnienie potrzeby ustanowienia Dnia Pamięci 11 lipca.
Pomimo późnego czasu rozpoczęcia badań nad zbrodnią ludobójstwa np na trenie Wołynia (jednego z pośród czterech województw wschodnich II RP – wołyńskie, lwowskie, tarnopolskie, stanisławowskie), na terenach których dokonywano eksterminacji ludobójczej Polaków) osiągnięto wysoki poziom dowodowy. Ilość zebranych relacji, udowodnionych śmierci jako ofiar nacjonalistów ukraińskich – pokazuje poziom zbrodni. Wstrząsające relacje ocalałych (często poprzez pośpiech w wykonywaniu zbrodni przez nacjonalistów ukraińskich), ukazują również inny czynnik występujący w tym ludobójstwie – niezwykłe okrucieństwo sprawców, w czynach mających zniszczyć grupę Polaków zamieszkujących ten obszar. Kulminacją była akcja w dniu 11 lipca 1943 roku, kiedy to napadnięto około 99 miejscowości w ataku symultanicznym i zorganizowanym. Zginęło wtedy prawie jednocześnie kilka tysięcy Polaków (niedziela – atakowani zostali w znacznej części zaskoczeni w kościołach katolickich gdzie sprawowano obrzędy religijne typowe dla polskiej grupy narodowościowej). W wielu relacjach wymienionej pozycji jak i innych spisanych relacji mowa jest o niszczeniu wszelkich śladów materialnych należących do tej grupy narodowościowej: domów, zabudowań gospodarczych, sadów, miejsc sakralnych – i innych rzeczy mogących udowodnić pochodzenie narodowe, etniczne czy religijne właścicieli.
W pracy Dmytro Doncowa „Nacjonalizm” pojawia się wiele wskazówek do takiego postępowania. Przykładem jest tytuł rozdziału IV (str 177 wyd. I-sze 2008): „Fanatyzm i „amoralność” jako czwarty postulat wolicjonalnego nacjonalizmu” w tytule są określone i sugerowane działania nacjonalistów ukraińskich. Zwrot pojawiający się w tekście tego rozdziału „Wszelka nowa idea jest nietolerancyjna” narzuca wizję krwawej przemocy wobec oponentów. Ten ideolog ukraiński, jednocześnie tłumacz „Main Kampf” Adolfa Hitlera na język ukraiński (obecnie przekładu dostępnego oficjalnie na Ukrainie po przejściu pozycji do domeny publicznej), formułuje myśli bardzo zbliżone do myśli Adolfa Hitlera: „Nie tylko świat rządzi się „namiętnościami” a nie intelektem, ale też…prawdziwi władcy świata, żeby zasłużyć na tę nazwę, często musieli być nie tylko entuzjastami i fanatykami, ale w większości wypadków obłąkanymi”. Tłumem kierowali ludzie natchnieni „magnetyczną pasją epileptyków i monomanów” (str 186 „Nacjonalizm” 2008). Ideologia i formowanie grup wykonawczych do zbrodni ludobójstwa były przygotowywane przez lata. Musiał pojawić się tylko impuls, musiała pojawić się okazja do realizacji. Tak stało się podczas trwania II Wojny Światowej. W wyniku współpracy (już przedwojennej) z aparatem III Rzeszy powstały jednostki nacjonalistyczne „Nachtigall” i „Roland”. W 1944 roku sformowano dywizję SS „Galizien”. Powstały oddziały policji ukraińskiej, które przekształciły się w UPA, głównego sprawcę ludobójstwa dokonanego na Polakach w roku 1943-1944. Wielu członków tych jednostek bojowych należało do organizacji przedwojennej OUN (Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów) odpowiedzialnej za liczne akty terrorystyczne w II RP. S. Bandera należący do tej organizacji i w pewnym okresie pełniący rolę przewodniczą, był skazany prawomocnym wyrokiem sądów II RP na karę śmierci, którą zamieniono na dożywocie w wyniku aktu łaski. Należy zaznaczyć, że w wyniku działalności eksterminacyjnej grup nacjonalistów ukraińskich poniosło śmierć wiele tysięcy Ukraińców nie zgadzających się z nacjonalistyczną wizją Doncowa realizowaną przez wymienione wyżej jednostki czy organizacje, w tym około kilku tysięcy określanych już od lat mianem: „sprawiedliwych” – Ukraińców, którzy próbowali ratować życie swoim polskim sąsiadom.
4.Przykłady upamiętnień ludobójstwa (genocide) w świadomości międzynarodowej.
Przykładów upamiętniających zbrodnię ludobójstwa na społecznościach różnych narodów świata jest wiele. Poniżej kilka z nich.
Dzień pamięci Holokaustu (ang. Holocaust Memorial Day or Holocaust Remembrance Day) – 27 stycznia (UK, UN – ONZ) Wyznaczony 1 listopada 2005 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Jest obchodzony w różnych terminach dla różnych państw. Np. 16 lipca – Francja; dzień masowej wywózki ponad 13 tys. Żydów do Aushwitz, 19 kwietnia – Polska; Rocznica powstania w Getcie Warszawskim.
(Ormiański) Dzień Pamięci o Ludobójstwie – 24 kwietnia. Jest to ormiańskie święto narodowe obchodzone w Armenii i na całym świecie wśród Ormian. Upamiętnia ono ludobójstwo w Turcji na tym narodzie podczas I Wojny Światowej 1915-1918.
Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa w Rwandzie (ang. Day of Remembrance of the Victims of the Rwanda Genocide) – 7 kwietnia, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 23 grudnia 2003 roku
Dzień Pamięci Ofiar Wielkiego Głodu (od 2004 roku Dzień Pamięci Ofiar Wielkiego Głodu i Represji Politycznych) jest świętem państwowym Ukrainy obchodzonym corocznie w czwartą sobotę listopada.
Szacuje się ilość polskich ofiar, które zginęły z rąk nacjonalistów ukraińskich na liczbę 130-200 tysięcy.

(foto: Piotr Szelągowski, Wiesław Huk)
11 lipca -blog


UPA, Akcja Wisła - 11 Marca. Konferencja Pasta.


bezprzesady.com/aktualnosci/11-marca-warszawa-i-akcja-wisla

 

Zapomnij o Kresach:

youtu.be/YGRAS7UM62g

reż. Jan Łukasik

KOMENTARZE

 • Wielkie Dzięki Wam za Prawdę i Pamięć o NICH!!szkoda , że ta prawda musi przebić mur kłamstwa, manipulacji czy źle
  pojętej "poprawności politycznej".Co wbrew pozorom ,tylko rozzuchwala spadkobierców i kontynuatorów tamtej chorej i wypaczonej ideologii,która zreszta wcale dobrze ma się dzisiaj!!
  http://www.kresy.pl/wydarzenia,ukraina?zobacz/pion-sledzy-ipn-chce-wydania-polsce-ukrainskiego-zbrodniarza-wojennego-michaela-k
 • Nieoceniony , wspaniały człowiek i kapłan !Ksiądz Tadeusz Isakowicz Zaleski.
  Polecam pierwsze 3 minuty wykładu!!
  https://youtu.be/ai3eYb6s2OA
 • Wołyński test na prawdę
  Tydzień temu w programie pani Jaworowicz "Sprawa dla Reportera" w związku ze sprawą przesiedleńców z akcji Wisła,którzy sprzedawali "swoją" ziemię deweloperowi i on ich oszukał, został przez Jaworowicz zaproszony niejaki Petro Tyma , prezes ZUWP. Oświadczył ,że należą się Ukraińcom odszkodowania za Akcję "Wisła"!!!!!!!!Poparła go, niejaka Maria Wentlandt-Walkiewicz adwokat, biorąca udział na stałe w tym programie!Zagłuszono panią Barbarę Włodarczyk, dziennikarkę znawczynię Wschodu, która próbowała zaoponować!!To są skutki polityki na kolanach!!

  https://marucha.wordpress.com/2016/07/05/wolynski-test-na-prawde/

  wpis pod artykułem z blogu Pana Gajowego Maruchy.
  Jacek Malinowski said

  2016-07-05 (wtorek) @ 20:31:21
  Warto przeczytać. Bękarty naszych katów już w roku 2011 oskarżyli nas w Strasburgu o zbrodnie ludobójstwa podczas akcji Wisła! Okupacyjne władze III RP nigdy nie zwróciły się do Strasburga o ocenę ludobójstwa wołyńskiego. Ale banderowski Związek Ukraińców w Polsce już w roku 2011- o czym niemieckie media w Polsce nawet jednym słowem nas nie poinformowały, wnieśli przeciw nam do Trybunału w Strasburgu skargę o ludobójstwo podczas akcji Wisła! Strasburg oddalił skargę. POLSKA NIE ODPOWIE W STRASBURGU ZA OPERACJĘ „WISŁA”. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu (dalej ETPC) 9 lutego 2012 roku zadecydował, że wniesiona przez Związek Ukraińców w Polsce (dalej ZUwP) skarga przeciwko państwu polskiemu została oddalona. Oczywiście gdyby ETPC uznał ich racje, to budżet państwa zapłaciłby miliardy złotych odszkodowania sprawcom naszego ludobójstwa. Ofiary płaciliby odszkodowanie swoim katom. Oto pełna treść wniosku bękartów naszych katów złożona do Strasburga. Stan faktyczny. ZUwP 4 maja 2007 roku skierował do Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (dalej IPN) zawiadomienie o możliwości popełnienia wielu przestępstw, w tym zbrodni komunistycznych, zbrodni przeciwko ludzkości, nadużywania władzy przez Prezydium Rady Ministrów, bezprawnego pozbawienia wolności i innych. 31 lipca 2008 roku, prokurator [1], który przeanalizował sprawę, odmówił wszczęcia dochodzenia w powyższej sprawie, informując, że obecnie nie ma możliwości, aby twierdzić, że Prezydium Rady Ministrów w dnia 24 kwietnia 1947 r., podejmując decyzję o deportacji Ukraińców w ramach akcji „Wisła „(Uchwałę, która wprowadziła w życie całą procedurę) przekroczyła swoje uprawnienia, ponieważ do 1952 roku Prezydium Rady Ministrów nie miała formalnie ustanowionych ram kompetencji, dlatego nie wiadomo, czy przestępstwo zostało popełnione czy nie. Decyzją z dnia 28 września 2009 Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję, odrzucając tym samym roszczenie ZUwP. Do przedłożonych przez ZUwP argumentów prawnych, w oparciu o poglądy wybitnego profesora prawa karnego, dr hab. Juliusza Makarewycza [2], że działania urzędników państwowych bez podstawy prawnej, jak w tym przypadku, także są „przekroczeniem uprawnień” w rozumieniu art. 286 § 1 KK z 1932 roku, prokuratura i sąd się nie odnieśli. Decyzja była ostateczna.Po wyczerpaniu drogi prawnej sprawy karnej w Polsce, ZUwP wniósł 19 marca 2010 roku skargę do ETPC, która została zarejestrowana pod numerem 16025/10 pod nazwą „Związek Ukraińców w Polsce”. ZUwP w skardze wskazał, że po II Wojnie Światowej, w następstwie zmian granic i ustalenia granicy państwa polskiego na linii Bugu, w granicach Polski pozostało około 600 -700 tysięcy Ukraińców – obywateli państwa polskiego, którzy w zwartych grupach mieszkali na przygranicznych terenach w pobliżu Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej i nie byli obcym elementem napływowym, lecz mieszkali tam od dawnych czasów. W latach 1944 -1946 na podstawie polsko-ukraińskiej umowy przesiedlono na sowiecką Ukrainę lub deportowano około 500 tysięcy Ukraińców. W Polsce pozostało ich około 200 tysięcy. Ponieważ akcja przesiedleńcza nie rozwiązała ostatecznie „kwestii ukraińskiej” w Polsce, a istnienie 150-200 tysięcy członków mniejszości ukraińskiej w Polsce nie pokrywało się z dążeniami władz komunistycznych w Polsce do utworzenia mono-etnicznego kraju, w kręgach władz komunistycznych dojrzała koncepcja przymusowego – z udziałem wojska i służby bezpieczeństwa – wysiedlenia Ukraińców z ich rodzimych ziem na tzw «Ziemie Odzyskane» (północna i zachodnia część Polski). Decyzje w sprawie przeprowadzenia deportacji Ukraińców, jej zasady, zostały przyjęte przez Prezydium Rady Ministrów w dniu 24 kwietnia 1947 r. Jako podstawę skargi ZUwP wskazał grupę zapisów Konwencję Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, sporządzonych w Rzymie w dniu 4 listopada 1950 roku (dalej jako „Konwencja”), konkretnie art. 13 (prawo do realnego odwołania od decyzji sądu) oraz artykułu 6, paragraf 1 (prawo do rzetelnego procesu sądowego), a ponadto art. 14 (zakazu dyskryminacji), trzecia grupa zawiera zapisy dotyczące artykułu 5, paragrafu 1, punktu 3 (prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego, a także zakaz tortur), i wreszcie artykuł 8 paragraf 1 Konwencji (prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego).
  Po prawie dwóch latach Europejski Trybunał Praw Człowieka przyjął 9 lutego 2012 na niejawnym posiedzeniu w imieniu jednego sędziego (z Finlandii) decyzję o oddaleniu skargi. Decyzja jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Adwokat Petro Lewczuk
  By łatwiej było zrozumieć bezczelność bękartów banderowców, trzeba znać kto, i co było powodem złożenia skargi. Lech Kaczyński w roku 2006 spotkał się z prezydentem Juszczenką w miejscowości Pawłokoma, to tam publicznie oświadczył, że AK dopuściło się zbrodni ludobójstwa w Pawłokomie zabijając 360 Ukraińców. Lech Kaczyński nie miał widocznie pojęcia, że AK nie mogła dokonać „ludobójstwa” w marcu 1945, jak od 19 stycznia 1945 roku już nie istniała. To oddział zbrojny Józefa Bissy dokonał odwetu za wcześniejsze ludobójstwa banderowców na Polakach. I chwała im za to! Lech Kaczyński nie miał pojęcia, że o skali odwetu decyduje zawsze ofiara nigdy sprawca. Przyjmując logikę Lecha Kaczyńskiego ZSRR powinien wypłacić odszkodowania zabitym Niemcom pod Stalingradem, Kurskiem, Moskwą, Leningradem , Berlinem etc, etc, etc. Podobnie jak my! Też zabijaliśmy Niemców. I ta wypowiedź Lecha Kaczyńskiego w Pawłokomie, że AK dopuściło się ludobójstwa posłużyła bękartom banderowskim jako przyznanie się Polski do ludobójstwa podczas akcji Wisła! Ta wypowiedź!
 • @trojanka 17:12:54
  Dla wyjaśnienia do wpisu Pana Malinowskiego!!
  OFIARY PŁACĄ SWOIM KATOM!!!
  http://www.kresy.pl/?zobacz/polska-dala-ukrainie-68-mln-euro-kredytu-na-remont-drog

  http://tvn24bis.pl/wiadomosci-gospodarcze,71/300-mln-zl-dla-ukrainskich-firm-prezydent-proponuje-specjalny-fundusz,410905.html

  http://pikio.pl/doradca-msz-niewazne-czy-ukraina-odda-nam-4-mld-zlotych/

  http://nawschod.com.pl/korzysci-wynikaja-zatrudniania-ukraincow/

  fragment artykułu , całośc pod linkiem:
  "W 2016 roku wystawiono dokładnie 782 000 oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi. Większość z nich dotyczyła zatrudnienia Ukraińców. Uproszczone procedury ich rejestracji zachęciły pracodawców do współpracy właśnie z naszymi sąsiadami zza wschodniej granicy. Okazuje się, że Ukraińców bierzemy do pracy chętnie i nie chodzi tu wcale o tanią siłę roboczą.

  Faktem jest, że polski pracodawca wiele zyskuje, zatrudniając obywatela Ukrainy. Program pomocowy zakłada dotację w wysokości 800 złotych do jego miesięcznego wynagrodzenia."..........
 • @trojanka 17:38:52
  MSWiA nie wstrzyma dotacji dla Ukraińców kwestionujących rzeź wołyńską. Resort odpowiedział posłowi

  Read more: http://www.pch24.pl/mswia-nie-wstrzyma-dotacji-dla-ukraincow-kwestionujacych-rzez-wolynska--resort-odpowiedzial-poslowi,40715,i.html#ixzz4bJsp3kpj

  http://www.pch24.pl/mswia-nie-wstrzyma-dotacji-dla-ukraincow-kwestionujacych-rzez-wolynska--resort-odpowiedzial-poslowi,40715,i.html
 • @trojanka 17:48:13
  W uzupełnieniu:
  Związek Ukraińców w Polsce otrzyma ponad 1,380 mln zł dotacji ze środków budżetowych państwa polskiego!!!

  420 tys. zł dotacji od rządu PiS dla ukraińskiej gazety, która nazwała Piłsudskiego międzynarodowym terrorystą

  Łącznie w 2017 roku ZUwP otrzyma nieco ponad 1,380 mln zł dotacji ze środków budżetowych państwa polskiego.

  Ukraiński tygodnik „Nasze Słowo”, na łamach którego publikowano artykuły zawierające antypolską propagandę, — otrzyma dotację z budżetu państwa polskiego w wysokości 420 tys. zł.

  Łącznie w 2017 rok rząd dofinansuje działalność organizacji ukraińskich w Polsce kwotą ponad 1,6 mln zł. — Najwięcej otrzyma Związek Ukraińców w Polsce.

  Związek Ukraińców w Polsce otrzyma także

  — pół miliona złotych — na przebudowę ewakuacyjnej klatki schodowej i wykonanie części elewacji zachodniej w budynku Narodnego Domu w Przemyślu,

  — a także — 170 tys. złotych na działalność bieżącą Związku w 2017 roku.

  Dotację w wysokości

  — 248 tys. zł przyznano ZUwP na przyszłoroczną działalność ośrodków kultury ukraińskiej,

  — a 33,5 tys. zł — na „Program edukacji dzieci i młodzieży”.

  Łącznie w 2017 roku ZUwP otrzyma nieco ponad 1,380 mln zł dotacji ze środków budżetowych państwa polskiego.

  Związek ubiegał się również o rządową dotację w ramach projektu „Akcja Wisła – 70 lat po”, — która jednak nie została przyznana.

  Beneficjentem rządowych dotacji jest także Związek Ukraińców Podlasia.

  W przyszłym roku otrzyma on łącznie z budżetu państwa 217 tys. zł dotacji,

  — w tym na wydawanie swojego pisma w języku ukraińskim „Nad Buhom i Narwoju” (115 tys. zł),

  — audycje radiowe „Ukraińskie słowo” po ukraińsku (26,6 tys. zł),

  — a także na działalność amatorskich zespołów artystycznych (57,4 tys. zł)

  — i warsztaty kultury ukraińskiej dla dzieci i młodzieży (18 tys. zł).

  Ponadto, MSW dofinansuje również kwotą 30 tys. zł — obchody 25-lecia Związku Ukraińców Podlasia. — podkr. mj

  Jak informowaliśmy, — Roman Sidoruk, — znany działacz Związku Ukraińców Podlasia i Podlaskiego Oddziału Związku Ukraińców w Polsce — twierdził, że

  — od Polaków można nauczyć się nie miłości, ale nietolerancji i nienawiści.

  Z kolei Towarzystwo Ukraińskie otrzyma na bieżącą działalność — 11 tys. złotych, — a także 28,5 tys. zł na działalność kulturalno-edukacyjną.

  W porównaniu z poprzednim rokiem, TU otrzymało jednak wyraźnie mniejsze dotacje.

  18 tys. złotych otrzyma też Fundacja Prosvita, — na pomoc nauczycielowi i szkole w zakresie opracowania podręczników i materiałów pomocniczych do nauki języka ukraińskiego dla międzyszkolnych zespołów nauki.

  W ubiegłym roku rząd przyznał ZUwP dotacje w wysokości ponad 2 mln złotych — (o ok. 700 tys. więcej, niż teraz), — w tym na prace związane z Narodnym Domem (720 tys. zł), — wydawanie „Naszego Słowa” (420 tys.), — działalność ukraińskich chórów i zespołów artystycznych (142 tys. zł) — czy ośrodków kultury ukraińskiej (248 tys.).

  Z kolei Towarzystwo Ukraińskie otrzymało w 2016 roku ponad 250 tys. zł dotacji, — w tym 33 tys. zł na projekt związany ze 150. rocznicą urodzin Mychajło Hruszewskiego, który jest nazywanym największym ukraińskim polonofobem.

  — Związek Ukraińców Podlasia otrzymał zaś ponad 435 tys. zł.

  Ponadto, ze środków budżetowych dofinansowano również festiwal kultury ukraińskiej Ekołomyja (40 tys. zł), — a także wydanie rocznika literackiego w języku ukraińskim (14 tys. zł).

  https://forumemjot.wordpress.com/2017/01/02/zwiazek-ukraincow-w-polsce-otrzyma-ponad-1380-mln-zl-dotacji-ze-srodkow-budzetowych-panstwa-polskiego-polecam/
 • Uroczystości rocznicowe w Hucie Pieniackiej od dawna sa solą w oku ukraińskiej partii "Swoboda"
  http://www.bibula.com/?p=18845
  Nacjonaliści znów zakłócą uroczystości w Hucie Pieniackiej?

  Aktualizacja: 2010-02-27 5:17 pm
  Szowinistyczna partia “Swoboda” organizuje w Hucie Pieniackiej swoje obchody “pamięci Ukraińców zabitych przez sowieckich partyzantów i polskich bojowników”, które odbędą się w tym samym czasie, gdy rodziny ofiar i polskie władze będą obchodzić rocznicę zagłady tej polskiej wsi w 1944 roku.

  28 lutego, jak co roku, obchody rocznicy zagłady polskiej wsi Huta Pieniacka z rąk SS-Galizien i ukraińskich nacjonalistów organizowane są przez Stowarzyszenie Huta Pieniacka ze Wschowy. W tegorocznych, które rozpoczną się o godzinie 13 pod pomnikiem zamordowanych wezmą udział m.in. Konsul Generalny RP we Lwowie Grzegorz Opaliński, konsul RP Marcin Zieniewicz, hierarchowie kościołów, środowiska polonijne z Lwowa, Złoczowa i Brodów, przedstawiciele lokalnych władz i rodziny pomordowanych.
  Pół godziny wcześniej i kilka metrów dalej nacjonaliści ze “Swobody” rozpoczną swoje “uroczystości uszanowania pamięci Ukraińców, którzy zginęli w latach 1943-1944 z rąk sowieckich partyzantów i polskich bojowników w okolicach wsi Huta Pieniacka“.

  Przypomnijmy, że do podobnej sytuacji doszło rok temu. W czasie, gdy prezydenci Polski i Ukrainy rozpoczynali uroczystości z okazji 65. rocznicy tych tragicznych wydarzeń, około tysiąca zwolenników “Swobody” prowadziło swoje obchody poświęcone “Ukraińcom zakatowanym przez polskich szowinistów i radzieckich partyzantów w latach 1943-44“.

  Po rozpoczęciu oficjalnych uroczystości, nacjonaliści ruszyli w ich stronę. Wówczas drogę zagrodziła im ukraińska milicja. Do starć nie doszło, bo działacze “Swobody” się wycofali.

  Wczoraj na konferencji prasowej deputowany obwodu lwowskiego i wiceprzewodniczący “Swobody” Ołeh Pańkewycz poinformował także, że partia ta zamierza ustawić w Hucie Pieniackiej tablicę informacyjną w języku ukraińskim i angielskim, która będzie “informowała o tym co tak naprawdę stało się na terenie tej wsi 28 lutego 1944 roku“, czyli, że zbrodni nie dokonali żołnierze SS-Galizien i ukraińscy nacjonaliści, ale “niemieccy okupanci“.

  Pańkewycz wspomniał też, że będzie dążył do demontażu wszystkich polskich pomników na zachodniej Ukrainie, które zostaną przez władze obwodu uznane za “nielegalnie postawione“. Wśród nich wymienił m.in. szczerbiec z Cmentarza Obrońców Lwowa i pomnik w Hucie Pieniackiej.

  “Swoboda” chce wydać również książkę o pacyfikacjach przeprowadzonych przez polskie władze w Galicji Wschodniej w 1930 roku pt. “Na wieczną hańbę Polsce – twierdzy barbarzyństwa w Europie”. Ma być to drugie wydanie tej pozycji, pierwsze ukazało się w 1931 roku nakładem Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów.

  http://www.bibula.com/?p=13737

  Nacjonalistyczna „Swoboda” przeciwko „Rajdowi Katyńskiemu” w Hucie Pieniackiej
 • @trojanka 22:29:24
  Lwowscy radni chcą, by organy ścigania przyjrzały się m.in. szczerbcowi na głównej płycie Cmentarza Orląt we Lwowie i pomnikowi polskich ofiar w Hucie Pieniackiej
  – Sprawę pomników skierowaliśmy do prokuratury i Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, bo postawiono je niezgodnie z prawem ukraińskim – poinformował Oleg Pankiewicz, członek specjalnej komisji w lwowskiej radzie obwodowej, która od roku zajmuje się polskimi pomnikami. Pankiewicz to jednocześnie lider radykalnie nacjonalistycznej partii Swoboda. Chodzi o 20 polskich pomników, mogił i obelisków na zachodniej Ukrainie. Lwowskim deputowanym nie podoba się np. pomnik w Hucie Pieniackiej,...........


  http://www.rp.pl/artykul/448754-Polskie-pomniki-pod-lupa-ukrainskiej-prokuratury-i-sluzb-specjalnych.html

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031